ZUSTER WEHL TOUR 1900

Zusterliefde in Wehl

ga terug / go back in tour   ga verder / go on in tour
   
Het St. Rosaklooster in Wehl in 1900
Het St. Rosa klooster te Wehl werd als woonhuis met koetshuis gebouwd in opdracht van burgemeester Henri Baron van Lamsweerde in 1893. Enkele jaren later schonk hij het klooster, plus een geldbedrag van 20.000 gulden, aan de Zusters Dominicanessen van de H. Catharina van Senen te Voorschoten. Toen is k de kapel boven het koetshuis aangebracht. Tegen de achtergevel is een absis aangebouwd met enkele glas-in-lood ramen.

Vooral op het gebied van onderwijs (een school gesticht) en volksgezondheid (wijkverpleging) hebben de zusters zegenrijke arbeid verricht. Ter herinnering aan de zusters en als huldeblijk werd in 1988 op het Broeder Alipiusplantsoen een gedenkteken opgericht. De baron bepaalde dat zijn landgoed naar zijn zuster Rosa genoemd zou worden. Zo ontstond het Rosa-klooster.

De baron liet in 1893 testamentair vastleggen dat - ook als de zusters Lamsweerde niet meer zouden bewonen - er te allen tijde een goed doel aan zijn landgoed verbonden diende te blijven. In de loop van de jaren verdween die beschikking echter in het stof van archieven en uit de aandacht van de zusters. De tijd stond niet stil en er woonden steeds minder zusters op Lamsweerde; eigenlijk veel te weinig voor zon groot gebouw. In 1986 verlieten de laatste zusters het Rosa-klooster om in andere kloosters te gaan wonen. Daarop besloot de kloosterorde Lamsweerde compleet te moderniseren en daarna te verkopen. Gemoderniseerd werd het, maar verkocht niet. Want een oude Wehlse broeder met een warm hart voor het verleden diepte geheel toevallig het testament van de baron op uit het stof van het kerkarchief en bracht het in de openbaarheid. Daardoor zorgde hij er voor dat de wil van de baron uit 1893 nu nog gerespecteerd wordt.

Begin 1986 verlieten dus de laatste zusters het klooster. Het was vanaf 3 maart 1986 verhuurd aan de Stichting Vakantiehuizen Voor Gehandicapten in Noord-Brabant. Deze stichting kocht het pand op 31 mei 1990 en het klooster wordt tot op heden nog intensief gebruikt.


ga terug / go back in tour   ga verder / go on in tour
   
St. Rosaklooster in 1940

go up

ga terug / go back in tour   ga verder / go on in tour
   
Het klooster in Nieuw Wehl in 1933

Het klooster in Nieuw Wehl, genaamd Mariastichting, werd rond 1930 gebouwd. De zusters van Julie Postel uit Boxmeer begonnen hier in 1933 een tweeklassige meisjesschool. Na de tweede Wereldoorlog nam het aantal leerlingen snel af. In 1963 werd het gebouw aangekocht door de stichting Samivoz in Den Bosch en kreeg het een bestemming als instituut voor geestelijk gehandicapten, onder de naam Fatima.


ga terug / go back in tour   ga verder / go on in tour
   
De eerste zusters te Nieuw Wehl omstreeks 1930

go up

ga terug / go back in tour   ga verder / go on in tour
   
St. Martinusklooster (links) en -school (rechts) in 1947
Niet minder belangrijk, maar van kortere duur is de werkzaamheid van de Broeders van Maastricht. In 1929 werd de openbare lagere school opgeheven. Na een grondige verbouwing werd het gebouw in 1931 overgedragen aan deze broeders van de congregatie 'Maria Onbevlekte Ontvangenis' te Maastricht. Op 1 september werd de school officieel in gebruik genomen. Het onderwijs was hun hoofdtaak, maar daarnaast werd vanuit het St. Martinusklooster veel goed werk verricht op terreinen als jeugdbeweging, parochieassistentie, zangkoren en EHBO. Het klooster werd in 1933-1934 gebouwd en op 24 augustus 1934 betrokken. Begin 1988 verlieten de laatste broeders het klooster. Door het monumentale gebouw te verkopen bleef het voorlopig voor de slopershamer gespaard. De St. Martinusschool heeft nu de naam "Het Groene Licht".


ga terug / go back in tour   ga verder / go on in tour
   
Monument ter herinnering aan het werk dat de zusters en broeders voor de Wehlse gemeenschap hebben verricht.

go upBron: ABC van Oud Wehl / Wehl in oude ansichten / text: A.G.B. Koster + J.W. Jansen