GELOOF © WEHL TOUR 1900

Geloof in Wehl

ga terug / go back in tour   ga verder / go on in tour
   
R.K. kerk te Wehl in 1925
R.K. in Wehl


De huidige rooms-katholieke Sint Maartens resp. St. Martinus Kerk is zonder twijfel het oudste gebouw van de gemeente Wehl. De oudste delen, waaronder het onderste gedeelte van de toren, stammen zeer waarschijnlijk uit de 12e eeuw. Wehl wordt in 1234 als een zelfstandige parochie vermeld. Omstreeks 1480 is het kerkgebouw met uitzondering van het onderste deel van de toren, die een vierkante traptoren bevat, geheel in Gotische stijl herbouwd. In 1854/1855 werd de kerk belangrijk vergroot. Daarna volgden ingrijpende verbouwingen in resp. 1894/95 en 1915/16. Bij deze laatste restauratie werd een grafzerk van Henrick van Hackfort ontdekt, die thans buiten de kerk ligt, alsmede een altaartafel, daterende uit 1483, een een geheel gemummificeerde kat. In 1991 onderging de kerk wederom een grondige restauratie waarbij het interieur weer in volle glorie werd hersteld. Tegenover de kerk staat de pastorie, een statig herenhuis uit de 19e eeuw. Rondom de kerk woedde in 1842 een felle brand, waarbij een zevental huizen vernield werd. De kerk bleef gelukkig gespaard en na een buiten- en binnen-restauratie behoort de huidige R.K. kerk tot de prachtigste bouwwerken in Wehl.

ga terug / go back in tour   ga verder / go on in tour
   
Interieur van de R.K. kerk te Wehl in 1945

go up

ga terug / go back in tour   ga verder / go on in tour
   
Hervormde Kerk Wehl in 1940
Hervormd in Wehl


De Nederlandse Hervormde Gemeente te Wehl werd in 1721 gesticht. Zij ontstond vooral dankzij het feit dat Zutphense, Doesburgse en Doetinchemse eigenaren van in Wehl gelegen goederen, hun hofsteden bij voorkeur aan Hervormde boeren verpachtten, een kleine Hervormde gemeenschap. Met de financiŽle steun van de Kleefse overheid, die een vicarie ter beschikking stelde en de bijdragen van een aantal vermogende personen buiten Wehl, kon in 1721 een Hervormde gemeente worden gesticht. Een jaar later werd de eerste predikant benoemd. Aanvankelijk maakte men voor het houden van de diensten gebruik van de havezathe Broekhuizen. Maar sinds 1725, toen een woning voor de predikant werd gekocht, kwam de gemeente bijeen in de pastorie, waar enige jaren later een klein kerkje aangebouwd werd. Na in 1820/21 grondig te zijn verbouwd, werd de kerk in 1857 afgebroken en vervangen door een nieuwe, die eerst in 1900 van een toren werd voorzien. De toen aangebrachte, uit 1784 daterende, luidklok is afkomstig uit de kerk van het Friese dorp Steggerda. Het orgel is van 1874 en werd vervaardigd door H. Haffmans te Doetinchem.

go up

ga terug / go back in tour   ga verder / go on in tour
   
R.K. kerk te Nieuw Wehl in 1925
R.K. in Nieuw Wehl


De rooms-katholieke kerk, in neo-Romaanse stijl, en de aangrenzende pastorie in Nieuw Wehl werden in 1925 gebouwd. Het hout op de voorgrond is afkomstig van de steigers en werd na de bouw verkocht. Gezien de stapels stenen die nog tegen de kerk staan en het overige zichtbare bouwmateriaal, is de bouw van de kerk in de laatste fase.

go up

 

Wehlse Processie

ga terug / go back in tour   ga verder / go on in tour
   
Bij het Hagelkruis in 1910
Nog in de tweede helft van de vorige eeuw bestond het gebruik van de brooduitdeling bij het Hagelkruis. Op Hemelvaartsdag werd daar door de R.K. armmeesters aan de plaatselijke armen brood en geld uitgedeeld, dat door vermogende personen ter beschikking werd gesteld. Het Hagelkruis zelf, een teken dat nog maar in zeer weinig plaatsen in Nederland wordt aangetroffen, mag zeker een folkloristische monument worden genoemd. Het is oorspronkelijk opgericht ter bezwering tegen hagelschade, waarvan hongersnood en armoede het gevolgd konden zijn. Echter het vervulde tevens al spoedig een functie als halteplaats voor de processie. Voor zover bekend, staat het Wehlse Hagelkruis al meer dan 250 jaar op dezelfde plek.

De Wehlse processie in volle glorie. Grote bogen, vlaggen en meibomen sierden de straten. De processie werd gehouden om te danken voor de goede oogst. Het is een eeuwenoude traditie die nog jaarlijks, weliswaar in afgeslankte vorm, te zien is.


In enkele buurtschappen van Wehl was (en is nog steeds) het gebruik bekend van het zogenaamde TWEEDE GEBOD SCHIETEN; of beter bekend het schieten van carbid m.b.v. melkbussen. Dit vond altijd plaats aan de vooravond van het tweede gebod: de tweede huwelijksafkondiging in de kerk. De vrijgezelle vrienden van de bruidegom maakten dit daverende lawaai bij het huis van de bruid, hopende dat de bruidegom hen daarop bier zou aanbieden.

ga terug / go back in tour   ga verder / go on in tour
   
Een processie in 1930

go up

 

Bron: ABC van Oud Wehl / Wehl in oude ansichten / text: A.G.B. Koster + J.W. Jansen