DRANK © WEHL TOUR 1900

Wehl, een dorstig volkje

ga terug / go back in tour   ga verder / go on in tour
   
Café "De Zon" in 1910

Tegenover elkaar op het kruispunt bij de kerk lagen de herbergen DE ZON en DE ZWAAN, ca. 1910

Niet ontkend kan worden dat de oude Wehlenaren een dorstig volkje moeten zijn geweest. In 1789 bijvoorbeeld telde men álleen al in de kom van het dorp níet minder dan zes herbergen of tapperijen zoals ze destijds ook wel genoemd werden.

Ze stonden bekend onder de namen DE DRIE ZWANEN, DE PLOEG, DE PELIKAAN, HET HERT, DE ROSKAM en DE ZWAAN. Vier van de tappers oefenden ook een nevenberoep uit: één was schoenmaker, één brouwer en twee waren winkelier. In 1810 bestonden er 9 of 10 tapperijen.

Twee van de toen bestaande herbergen hadden in 1827 de beschikking over een BEUGELBAAN, waar een balspel kon worden gespeeld, waarbij de bal door een beugel moest gaan. Medegedeeld werd echter: 'de beugelbanen zijn zeer gering in een hoek achter op de deel daargesteld en moeten meer als eene uitspanning voor kinderen dan wel als een winstaanbrengend spel voor volwassenen worden beschouwd'. Zoiets als een 'fruitautomaat' in de cafés van tegenwoordig dus...

Omstreeks 1850 wordt een herberg genoemd, genaamd 'in het Hof van Nederland'. In 1884 telde de gemeente nog dertien kasteleins en in 1905 negen.

.....WAARIN EEN KLEIN DORP GROOT KAN ZIJN............!

ga terug / go back in tour   ga verder / go on in tour
   
Café "De Zwaan" in 1910
ga terug / go back in tour   ga verder / go on in tour
   
Hotel pension "De Zwaan" (van Van Uhm) in 1930

go upBron: ABC van Oud Wehl / Wehl in oude ansichten / text: A.G.B. Koster + J.W. Jansen