SPOOR WEHL TOUR 1900

Wehl aan 't Spoor

ga terug / go back in tour   ga verder / go on in tour
   
Halte Stilliwald in 1906

Deze stopplaats werd o.a. gebruikt door treinreizigers met als bestemming een bezoek aan de Wehlse bossen f deelname aan een jachtpartij f n van de twee landgoederen; het Jagershuis of Stilliwald. Omstreeks 1925 werd ze opgeheven.

De eerste spoorlijn in Nederland, die tussen Amsterdam en Haarlem, werd in 1839 geopend. In de daaropvolgende tientallen jaren breidde zich geleidelijk een net van spoorwegen over het land uit.

De Ned. Rhijnspoorweg Mij. exploiteerde sinds 1856 de lijn van Arnhem via Zevenaar naar Emmerik. De spoorlijn door Wehl dateert van 1885. Het traject ARNHEM-WINTERSWIJK is ontstaan in 2 gedeelten, namelijk traject ARNHEM - ZEVENAAR en vandaar traject ZEVENAAR - WINTERSWIJK. De spoorverbinding tussen Arnhem en Zevenaar is bijna dertig jaar ouder dan die van Zevenaar tussen Winterswijk en de exploitatie lag in handen van verschillende maatschappijen. De lijn van 'Wehl' was van de GELDERSCH - OVERIJSSELSCHE LOCAAL SPOORWEG MAATSCHAPPIJ, kortweg de G.O.L.S. Een gevolg van die situatie was, dat men in Zevenaar twee stations had. Wie van Arnhem naar Wehl wilde reizen, moest in Zevenaar overstappen, dat wil zeggen: uitstappen, naar het G.O.L.S.-station lopen, een ander plaatsbiljet kopen en wachten tot de trein uit Didam kwam, die na een ruime adempauze de terugtocht in oostelijke richting zou aanvaarden.

Het spoorstation dat werd gebouwd, stond buiten de toenmalige dorpskom. In 1914 werd er een verdieping opgebouwd en daardoor verkreeg het gebouw het typische aanzien van de (vaak witte) N.S.-stations annex woning van de chef. Het oude station werd in de herfst van 1973 vervangen.

Door de samenwerking tussen n het samengaan van spoorwegmaatschappijen - in 1937 bekroond door de vorming van n landelijke maatschappij, de Nederlandse Spoorwegen (NS) - werden de reismogelijkheden steeds meer gestroomlijnd. Het materiaal werd dat ook, in letterlijke zin, want omstreeks datzelfde jaar gingen de eerste dieseltreinen op het traject Arnhem - Doetinchem rijden.

Naast het station heeft ook een lange tijd het Stationskoffiehuis gestaan. Het heeft ook nog een tijdje dienst gedaan als bakkerij en later als modiste/hoedenzaak. Het gebouw werd tijdens de 2e Wereld-oorlog in november en december van 1944 dusdanig beschadigd door bombardementen, dat het direct na de oorlog gesloopt werd.

ga terug / go back in tour   ga verder / go on in tour
   
Het oude stationsgebouw na 1915
ga terug / go back in tour   ga verder / go on in tour
   
Stationskoffiehuis in 1930

go upBron: ABC van Oud Wehl / Wehl in oude ansichten / text: A.G.B. Koster + J.W. Jansen