VERENIGING WEHL TOUR 1900

Het Verenigingsleven

ga terug / go back in tour   ga verder / go on in tour
   
Geitenfok-vereniging in 1920
Van het Wehls cultureel- of verenigingsleven in vroegere eeuwen, is helaas weinig terug te vinden. Uit hetgeen wat toch bewaard is gebleven, blijkt, dat Wehl niet alleen n een actief volkje heeft, maar vroeger k!

De huidige Wehlse schutterij De Eendracht dateert van ongeveer 1935 en de Nieuwwehlse gelijknamige vereniging van 1948. De Schutterij Sint Martinus werd in 1951 opgericht. De eerstgenoemde vereniging DE EENDRACHT is ontstaan uit de gelijknamige fietsclub die in juni 1901 onder de veranda van het stationskoffiehuis het levenslicht zag. Naast het organiseren van fietstochten hield de vereniging zich ook bezig met het opluisteren van de kermis. Dat blijkt ondermeer uit een in het gemeentearchief berustend request uit 1910. Op het eind van de jaren '30 werd de wielerclub omgezet in een schutterij, die in 1952 haar eigen uniform kreeg.

Op 1 augustus 1914 werd voor het eerst een voetbalvereniging opgericht. Aanvankelijk werd ze SPARTA gedoopt, maar in 1917 werd de naam Concordia aangenomen. Uit deze vereniging is later het damesvoetbal in Wehl voortgevloeid; FC Gelre.

Ten behoeve van hetzelfde doel als DE EENDRACHT oorspronkelijk k had, namelijk het meer luister bijzetten aan de festiviteiten op processie-zondag, was al eerder, namelijk in 1896, door een tiental muziekliefhebbers een fanfarecorps opgericht onder de naam AD MAJOREM DEI GLORIAM (TOT MEERDER EER VAN GOD), afgekort A.M.D.G.

Naast deze zojuist genoemde verenigingen, bestonden bijvoorbeeld k nog de societeit DE VRIENDSCHAP. De Algemene Boeren- en Tuindersbond (ABTB), de eierbond, een geitenfok-vereniging, de toneelvereniging van de katholieke arbeidersbond, de middenstandsvereniging, de dors-vereniging "ons belang", een volksdansgroep en nog veel meer verenigingen!

ga terug / go back in tour   ga verder / go on in tour
   
Concordia voetbalteam in 1921
ga terug / go back in tour   ga verder / go on in tour
   
Volksdansgroep mt accordeon in 1947
ga terug / go back in tour   ga verder / go on in tour
   
A.M.D.G. trekt door het dorp in 1955

go upBron: ABC van Oud Wehl / Wehl in oude ansichten / text: A.G.B. Koster + J.W. Jansen